Brankári
Lesia
EMRICHOVÁ
Katarína
Hulimanová
Júlia
Pekníková
Radka
Karasová
Obrancovia
Aneta
Vašíčková
Dominika
Danielová
Natália
Danielová
Nicol
Kubíková
Kristína
Danielová
Bibiána
Mikulová
Alexandra
Iršová
Záložníci
Veronika
Sedláčková
Laura
Podmajerská
Sandra
Bíla
Romana
Ivanová
Miroslava
Kovácsová
Barbora
Černá
Útočníci
Adela
Kmeťová
Veronika
Kovalovská
Adela
Petravská
Dominika
Poláková
Sabína
Machová
Lucia
Božíková